Školné na vysokých školách

Autor

Zuzka
vládce excelů

Systém musí být navržen tak, aby mu všichni studenti rozuměli, aby studentům vyhovoval a byl k nim přátelský. Podmínky musí být jasné před samotným zahájením studia a nesmí se během doby studia měnit. Mladí lidé zapojení do projektu Kecejme do toho po zvážení možných pro a proti vyjádřili souhlas s poplatky na vysokých školách, nicméně pouze v případě, že budou splňovat určitá kritéria. Bez nich jim zavedení školného přijde nepřijatelné.

Organizátor
Partneři